ขาย-เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร

ขาย-เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร

TASKalfa 180 

คุณสมบัติ
- Copy
- ความเร็ว 18 แผ่น/นาที
- ขนาดกระดาษ A4 - A3
- ย่อ - ขยายอัตโนมัติ 25% - 400%
- จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 999 ชุด
- ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4 แผ่น ลงกระดาษ 1 แผ่น
- ถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- ถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ (เพิ่ม option DU-420)
- ประหยัดไฟเพียง 437 W.
- มีรหัสควบคุมการถ่าย ID-Code 100 รหัส
- บันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 9 โปรแกรม
- มีระบบประหยัดผงหมึก 30%
- รับงาน 20,000 แผ่น / เดือน

CANON IR2270

คุณสมบัติ

- Copy / Print * USB. 2.0
- ความเร็ว 28 แผ่น/นาที
- ขนาดกระดาษ A4 - A3
- ย่อ - ขยายอัตโนมัติ 25% - 400%
- จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ 999 ชุด
- ถ่ายรวมต้นฉบับ 2, 4 แผ่น ลงกระดาษ 1 แผ่น
- ถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- รับงาน 20,000 แผ่น / เดือน

โพสต์เมื่อ :
2557-08-15
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2557-10-21
โดย :
 2611
ผู้เข้าชม
คะแนน

สิ่งที่ได้รับจากน้องฟ้าเซอร์วิส

ไม่มีรายเดือน รายปี ส่วนแบ่งการตลาด
ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์
เลือกสีร้าน สีอะไรก็ได้
ใช้ชื่อตัวเองได้
แต่งร้านแบบไหนก็ได้
    สไตล์ไหนก็ได้
ขายอะไรเพิ่มก็ได้
ทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์