กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์การขายครบชุด ราคา 21,999 บาท
พร้อมขาย ยกเว้น ถังแก๊ส เตา

 

อุปกรณ์การขายครบชุด ราคา 15,999 บาท
พร้อมขาย ยกเว้น เคาน์เตอร์ ถังแก๊ส เตา

 

อุปกรณ์การขายครบชุด ราคา 9,999 บาท

  • กล้วย
  • ป้าย
  • แป้ง
  • กล่องชุดใหญ่
 

อุปกรณ์การขายครบชุด ราคา 6,999 บาท

  • กล้วย
  • ป้าย
  • แป้ง
  • กล่องชุดเล็ก

 

สิ่งที่ได้รับจากน้องฟ้าเซอร์วิส

ไม่มีรายเดือน รายปี ส่วนแบ่งการตลาด
ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์
เลือกสีร้าน สีอะไรก็ได้
ใช้ชื่อตัวเองได้
แต่งร้านแบบไหนก็ได้
    สไตล์ไหนก็ได้
ขายอะไรเพิ่มก็ได้
ทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์